Weapons And Explosive Management System (WEMS)

Sistem Maklumat Piroteknik (ePYRO)
 

Notis Aktiviti Penyelenggaraan

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,
Dimaklumkan bahawa Sistem Semakan Status Rayuan Senjata Api telah dinaiktaraf.
Sebarang kesulitan adalah dimohon maaf. Pihak tuan boleh menghubungi talian 03-88868541.

Return Home